Jdi na obsah Jdi na menu

Historie

logo_rubr_51_62.jpg... 1902 - 1948 ...
O ovocnářství ve Frýdlantu nad Ostravicí je první zmínka již v roce 1902 zápisem ve školní kronice. V tom roce byl založen "Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny". jehož předsedou byl farář Hanák. Spolek byl aktivní prakticky až do roku 1948 a během té doby se přičinil o zkrášlení města nejen vysázením zeleně, ale také různými akcemi pro úpravu parků a veřejných míst.
V roce 1935 byla pořádána výstava květin, ovoce a zeleniny. Po válce, v roce 1946 se aktivity obnovují. U příležitosti 2. sjezdu rodáků byla přednáška o pěstování a hnojení ovocných stromů (R. Kapek), což se opakovalo i v roce 1947. Když pak byl městys Frýdlant v roce 1948 povýšen na město, byla u této příležitosti "Výstava ovoce z úbočí Ondřejníka a zpod Lysé hory", uspořádána již "Místní ovocnářskou pobočkou". Okrašlovací spolek se proměnil v "Ovocnářský", někteří zasloužilí členové byli oceněni a 27.června 1948 byl založen v hotelu Beskyd "Ovocnářský spolek". Předsedou byl zvolen pan František Milata.
... 1948 - 1989 ...
Spolek začal žít svým vlastním životem. Pořádaly se pravidelné schůze, konaly se různé přednášky a exkurze. V říjnu 1952 to byla na př. II. výstava ve spojení s výstavkou včelařství. Předsedou se stal František Chodura, později Ing. Jar. Milšánek, Dr.Štěpán Klimánek a po jeho smrti, v roce 1987 Jiří Saniter. V roce 1987 měla organizace již 450 členů, uskutečnila desítky různých exkurzí a zájezdů a uspořádala mnoho besed, přednášek a konala se již XII. výstava. Začalo se uvažovat o stavbě nové moštárny a o rok později, kdy organizace slavila 40 let života, byla stavba zahájena. Nakonec z ní vyrostl nový "Dům zahrádkářů", který byl slavnostně otevřen již 27.října 1989. Bylo to ohromné dílo, kdy se během 16 měsíců odpracovalo zdarma asi 12000 hod. Stále se vzpomíná na obětavou práci všech dobrovolníků a mimořádné nasazení J. Sanitera, Vl.Janošce, E.Literáka, K.Božoně a dalších. Jen dva dny po otevření Domu zahrádkářů se v jeho prostorách uskutečnila výstava květin.
... 1990 - 2010 ...
Začal život v nové době. V roce 1990 hostil Frýdlant celookresní výstavu, která byla také v městské kulturním domě. Zúčastnilo se jí 27 organizací, prodalo se celkem 5600 vstupenek a k prodeji bylo dovezeno 5800 ks ovocných stromků. Předseda Jiří Saniter byl zvolen předsedou okresní organizace. V té době bylo v okrese 76 zákl. organizací s 8248 členy, bylo v provozu 27 moštáren, 1 povidlárna, 1 palírna a 9 rozděloven zahrádkářských potřeb.
Novodobá historie posledních 20 let je poznamenána ubývajícím zájmem jak o práci členů, tak i menším zájmem veřejnosti. Přesto téměř každoročně byly konány výstavy, pokud možno vždy s nějakou inovací, výstavy v různém stylu a od roku 1996 také Vánoční. Otevřením hranic se nám zpřístupnily také zahraniční expozice, na př. v Rakousku - Tuln, v Německu - Meinau. Polsko, ale také Holandsko, Francie a Slovinsko bylo cílem našich exkurzí. Jezdilo se po Moravě a do Bratislavy, kde jsme se také zůčastnili několika výstav. A úspěšně! Největší úspěch byl v roce 2002 na Hortikomplexu v Olomouci kde získal předseda Jiří Saniter mezi více jak 400 vystavovateli vítězné 1. místo. Dobře si v minulosti vedli i mladí vystavovatelé, na př. M. Štefková v Jihlavě.
Snahou zahrádkářů z Frýdlantu nad Ostravicí je ukazovat veřejnosti krásy přírody, zpříjemňovat lidem život v dnešním uspěchaném světě. Někdy se nám práce daří více, jindy jsme smutní. Jak šel čas, byli mnozí oceněni na různých úrovní, od města po svazová vyznamenání. V roce 1998 byli ústřední radou oceněni Vlasta Galasová, Vlasta Štefková a Jiří Saniter. Později v r. 2001 svazové vyznamenání Vlastě Galasové a pan Pavelek. Nejvyšší svazové vyznamenání "Za zásluhy a rozvoj" obdržel v roce 2003 dlouholetý předseda Jiří Saniter. Tyto úspěchy nás naplňují hrdostí a pocitem, že naše práce v osobním volném čase není zapomenuta a alespoň trošičku přispívá ke spokojenosti našich spoluobčanů. Úspěchy oceněných jednotlivců jsou totiž oceněním práce celého našeho kolektivu. V naší práci nám pomáhali a stále pomáhají různí sponzoři, což je v současné době potřebnější a ještě důležitější. Díky za to!
... 2010 - budoucnost ...
Výčet akcí, úspěchů a proher by mohl pokračovat. Důležitější je však budoucnost, předání štafety mladším a stejně pro naši věc zapáleným lidem. Snad se to podaří! Věříme, že "Okrašlovací spolek" z roku 1902 bude mít další pokračovatele, další Milaty, Chodury, Klimánky a Sanitery.
Zdroj: Kronika spolku - Ing. Karel Váňa, JUDr. Št.Klimánek, D.Válková